ฝ่ายวิชาการ

ระเบียบวาระการประชุมวิชาการ ปี 2565

ระเบียบวาระการประชุมวิชาการ ปี 2565

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11/65


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 12/65


ย้อนกลับ สภาวิชาการ

Scroll to top