ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (1)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (2)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (3)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (4)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (5)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (6)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (7)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (8)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (9)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (10)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (11)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (12)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (13)
PlayPause
previous arrow
next arrow

แบบฟอร์มการประชุม


ข่าวสารและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (1)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (2)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (3)
previous arrow
next arrow
โครงการอบรม เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564
Slide
PlayPlay
1
3
4
previous arrow
next arrow

📝ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา 📝

สมัครสอบ TEC-W ปี 2566 ลงทะเบียนสมัครสอบ จำนวน 150 คน

📆  สแกน QR Code ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

✏️กำหนดการสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 -15.30 น. ✏️

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. 02 244 3860 ☎️

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมพิจารณ์ต่อประชาคม เรื่อง (ร่าง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ (Professional Standard Framework : PSF) 👩‍🏫มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

📆 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet

📲 ผู้เข้าร่วมประชุม สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Link เพื่อตอบรับการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ต่อประชาคม ภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdpVJyi4PoL7Q…/viewform

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. 0 2244 3860
ข้อปฏิบัติและระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

Scroll to top