ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (1)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (2)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (3)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (4)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (5)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (6)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (7)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (8)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (9)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (10)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (11)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (12)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (13)
PlayPause
previous arrow
next arrow

แบบฟอร์มการประชุม


ข่าวสารและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (1)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (2)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (3)
previous arrow
next arrow
โครงการอบรม เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564
Slide
PlayPlay
1
3
4
previous arrow
next arrow

📝ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา 📝

สมัครสอบ TEC-W ปี 2566 ลงทะเบียนสมัครสอบ

📆  สแกน QR Code ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่ 30 มกราคม 2566

✏️กำหนดการสอบครั้งที่ 2 ✏️

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 -11.30 น.

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. 02 244 3860 ☎️

ข้อปฏิบัติและระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

📝ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา 📝

สมัครสอบ TEC-W ปี 2566 ลงทะเบียนสมัครสอบ

✏️กำหนดการสอบครั้งที่ 3 ✏️

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -15.30 น.

📆 ลงทะเบียนสมัครได้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 📆

✏️กำหนดการสอบครั้งที่ 4 ✏️

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 -11.30 น.

📆 ลงทะเบียนสมัครได้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 📆

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. 02 244 3860 ☎️

📝บุคลากร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 📝

สมัครสอบ TEC-W ปี 2566 ลงทะเบียนสมัครสอบ

✏️กำหนดการสอบครั้งที่ 3 ✏️

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -15.30 น.

📆 ลงทะเบียนสมัครได้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 📆

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิชาการ สนธ. 02 244 3860 ☎️

Scroll to top