ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (1)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (2)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (3)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (4)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (5)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (6)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (7)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (8)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (9)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (10)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (11)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (12)
ปฏิทินรายสัปดาห์ บทเรียน ว่างเปล่า มหาสมุทร (13)
PlayPause
previous arrow
next arrow

แบบฟอร์มการประชุม


ข่าวสารและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ

slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (1)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (2)
slide โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาการสอนระบบ MOOC (3)
previous arrow
next arrow
โครงการอบรม เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564
Slide
PlayPlay
1
3
4
previous arrow
next arrow
Scroll to top