ฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ติดต่อเรา

3 ถนนขาว แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เวลาทำการ : เปิด ⋅ ปิด 08.00-16:00
โทรศัพท์ : 02 244 3847
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี : 02 244 3860
Scroll to top